ได้รับแจ้งเหตุ 201 ไฟไหม้ป่า พื้นที่ ม.10 บ.ทุเรียนนก

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     เวลา 12.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ.2564 งานป้องกันฯ อบต.ลำภู ได้รับแจ้งเหตุ 201 ไฟไหม้ป่า พื้นที่ ม.10 บ.ทุเรียนนก จนท.งานป้องกันฯ ได้ใช้รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บ 0147 นธ.

รถยนต์กู้ชีพ กง 4186 นธ. พร้อมจนท.จำนวน 10 คนและได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกำลังพลจาก เทศบาลเมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เข้าตรวจสอบและระงับเหตุใช้เวลาประมาณ 6 ชม. เพลิงจึงสงบ