สำรวจและเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการ" 1 วัด 1 มัสยิด สร้างสุข"

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     
     วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกฯ อบต.ลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ลงพื้นที่ ณ วัด และมัสยิด ในพื้นที่ตำบลลำภู เพื่อสำรวจและเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการ" 1 วัด 1 มัสยิด สร้างสุข" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบล (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)