ประชุมด่วน เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     เมื่อวันที่ 5เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เชิญคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดใรพื้นที่ตำบลลำภู ประชุมด่วน เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และแนวทางการป้องกันโรคของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่