สนับสนุนเครื่องบริโภคเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนสำหรับการละศีลอดแก่มัสยิดและสุเหร่าในพื้นที่

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 9 เมษายน2564 เวลา13.30 น.นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สนับสนุนเครื่องบริโภคเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนสำหรับการละศีลอด แก่มัสยิดและสุเหร่าในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในห้วงเดือนรอมฎอน ตามแนวทางและมาตรการของจังหวัดนราธิวาสและประกาศจุฬาราชมนตรี ที่สั่งการมาให้ถือปฏิบัติ