โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู รุ่นที่5

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหาร เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภู รุ่นที่5  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำภู...รายวิชาอาชีพ:การทำยาหม่องสมุนไพร/พิมเสนน้ำ (22/09/63)