โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์หน้าดิน และแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายยะยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์หน้าดิน และแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลลำภู ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม  ปลูกหญ้าแฟกเพื่อการอนุรักษ์หน้าดิน  ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ  พัฒนาคลองสาธารณะเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดี 
   โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนจิตอาสาตำบลลำภูพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการแก้ปัญหาดิน