โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน..ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาเป็นรุ่นที่3แล้ว มีผู้ให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก