นายก อบต.ลาภู ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่เบื้องต้น

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภูตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.ลำภู ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม และยาสามัญฯ สำหรับแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนชาวตำบลลำภู ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่