กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พนักงาน และผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พนักงาน และผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น  ทั้งนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และแนวทางในการบริหารงานในปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนถือโอกาสอันดีนี้ให้โอวาท และกล่าวคำอวยพรแก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลตลอดจน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ 2564 นี้