ประชุมด่วน คณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อวางมาตรการและเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรค Covid-19 ในประเทศไทย ระลอกที่ 2

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
   วันนี้ เวลา 09.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำภู เชิญประชุมด่วน คณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อวางมาตรการและเตรียมความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรค Covid-19 ในประเทศไทย ระลอกที่ 2 ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และท่านนายอำเภอเมืองนราธิวาส