องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 งานรักษาความสะอาดอบต.ลำภู จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ด้วยการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ของพื้นที่ตำบลลำภู ได้แก่ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง ) ตลาดน้ำคลองยะกัง และคลองระบายน้ำ ยะกัง

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 งานส่งเสริมสุขภาพ อบตลำภู ได้เข้าร่วม สำรวจพื้นที่ในโรงงานยางไทยปักษ์ใต้ และบ้านพัก คนงานเพื่อวางแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้บริการ ในเรื่อง ของการพ่นหมอกควันยุงลายการใช้ทรายอะเบท อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ แนะนำ ให้จัดระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยการทำ กิจกรรม 5 ส สำหรับ บ้านพัก คนงาน ต่อไป