องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ กิจกรรมดีๆ ที่งานส่งเสริมสุขภาพ อบต.ลำภู ร่วมกับ สจจ.นธ และ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมกับคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี ให้กับบุคลากรของ อบต.ลำภูและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ตำบลลำภูด้วยความห่วงใยในสุขภาพพี่น้องประชาชนตำบลลำภู 1 ใน นโยบายดีๆ โดยนายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริการส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู ประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำภู