รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
หมวด:

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการ

 รายงานผล แบบประเมินความพึงพอใจ ปี 62

 รายงานสรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำภู

 สถิติการให้บริการประชาชน

 หนังสือรับรองผลการประเมิน