แผนที่ อบต.

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

หมู่ 7 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-542623 โทรสาร 073-542623