ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2567
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2566
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนตุลาคม 2566
  ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนธันวาคม 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนตุลาคม 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2565 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2565 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2565 
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมกราคม 2565
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษจิกายน 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกันยายน 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนพฤษภาคม
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนเมษายน 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมกราคม 2564