ประกาศเดือนเมษายน 2565

หมวด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน กง ๖๓๐๑ นราธิวาส และ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน บ-๐๑๒๗ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ.๗๘-๑๔๑ จากสายซอยพัฒนาสามัคคี ถึงสายซอยพัฒนาสามัคคี บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางลดการใช้กระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง