ประชาสัมพันธ์ว่าด้วยกฎมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   ตามที่หนังสือ ที่ นธ 0118/063 แจ้งประชาสัมพันธ์ ว่าด้วย กฎมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบทบัญญัติที่มุ่งควบคุมและจำกัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์

โดยหลีกเลี่ยงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงในบริเวณจัดงานรื่นเริงของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อไม่เกิดการร้องเรียนการกระทำผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อบต.ลำภู จึงเห็นความสำคัญ ของการงดเหล้า และจำหน่ายเหล้าในวันสำคัญๆ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อตัวเองและผู้อื่น #อบต.ลำภู