องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.ลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     ข่าวงานป้องกันฯ อบต.ลำภู เวลา 22.00 น. วันพุธ ที่ 17 ก.พ.2564 งานป้องกันฯ อบต.ลำภู ได้รับแจ้งเหตุ 201 ไฟไหม้ป่า พื้นที่ ม.9 บ.ทุ่งงาย จนท.งานป้องกันฯ