องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางปรียา  เกิดก่อ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลลำภูรุ่นที่ 6

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     
     วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกฯ อบต.ลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส