องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

 

วันที่ 9 ก.พ 64 เวลา 9.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู เป็ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่บ้านและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 8.ก.พ 64 เวลา 14.00 น. อบต.ลำภู ร่วมกับ รพ.สต.ลำภูและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจข้อร้องเรียนกรณีน้ำเน่าเสียจากร้านค้าส่งกลิ่นเหม็น