องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.  นายยะยา เปาะสา รองนายกฯ อบต.ลำภู เป็นผู้แทน นายกฯ อบต.ลำภู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ