องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

   

     วันที่ 22 ก.พ 64 เวลา 9.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ลำถู ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส (พมจ.)

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 20- 22 ก.พ 64 นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เบื้องต้น ทางน้ำ เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน