องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย Super User

วันที่ 15 ก.พ 64 เวลา 9.00 น.นายอำมร เทพกำ เนิด นายก อบต.ลำภู ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส เพื่อมอบให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลลำภูจำนวน 100 ถุง

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

   

 วันที่ 10 ก.พ 64 เวลา 10.30 น.รองปลัด เป็นผู้แทนท่านนายกฯ ลงพื้นที่บริเวณบ้านทำเนียบ ม.6 ตำบลลำภู เพื่อสำรวจสถานที่จัดตั้ง โรงเรือน เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ