องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
             วันที่ 29 ธันวาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เชิญคณะกรรมการกองทุนฯ จัดประชุมครั้งที่ 2/2564 
เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี
 
 
         วันที่ 15 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ร่วมกับชมรม อสม.ต.ลำภู และรพ.สต.ลำภู เชิญตัวแทนผู้นำศาสนาประจำมัสยิด วัด