องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.นายอำมร  เทพกำเนิด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเผชิญการระบาดของโควิด-19 

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

     เวลา 12.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ.2564 งานป้องกันฯ อบต.ลำภู ได้รับแจ้งเหตุ 201 ไฟไหม้ป่า พื้นที่ ม.10 บ.ทุเรียนนก จนท.งานป้องกันฯ ได้ใช้รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง บ 0147 นธ.