องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอำมร เทพกำเนิด นกยก อบต.ลำภู ในนามประธานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำภู พร้อมคณะกรรมการศูนย์ ฯ
เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     เมื่อวันที่ 5เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เชิญคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดใรพื้นที่ตำบลลำภู